Δράση Ε.3 Ιστοσελίδα του έργου

Η ιστοσελίδα του έργου: www.foropenforest.org. (Σχεδίαση και φωτο: Λυδία Λάντα)

Η δράση περιλαμβάνει την κατασκευή, συνεχή ανανέωση και διατήρηση της ιστοσελίδας του έργου. Η ιστοσελίδα είναι δίγλωσση (Ελληνικά και Αγγλικά) και περιλαμβάνει την περιγραφή του έργου, τους στόχους, τις δράσεις, την πρόοδο και τα αποτελέσματά του, καθώς επίσης και εργαλεία δικτύωσης με σχετικούς συνδέσμους. Θα τεθεί σε λειτουργία τον πρώτο χρόνο, θα αναβαθμίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και θα είναι  διαθέσιμο για πέντε χρόνια μετά το τέλος του.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα