Δράση Ε.2 Κέντρα Ενημέρωσης Επισκεπτών και Εκπαίδευσης του κοινού

Τα κέντρα ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικά για τη σωστή ενημέρωση του κοινού.(Φωτο: Άρης Βιδάλης)

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών, δημόσιων κέντρων εκπαίδευσης και ενημέρωσης των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Οίτης  και στο Όρος Καλλίδρομο. Περιλαμβάνει αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης στο Καλλίδρομο. Η δράση θα ξεκινήσει τον πρώτο χρόνο του έργου.

Και τα δύο κέντρα θα παρέχουν πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον των περιοχών Natura 2000 των δύο βουνών, και συγκεκριμένα για τους οικοτόπους και τα είδη στόχους του έργου.. Επιπλέον, τα δύο Κέντρα Ενημέρωσης θα συμπληρώνουν τη λειτουργία και θα συνεργάζονται με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Στυλίδας, της Άμφισσας και του Καρπενησίου, τα οποία δημιουργήθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από το Υπουργείο Παιδείας. 
 
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Εθνικού Δρυμού Οίτης ιδρύθηκε από τη Διεύθυνση Δασών της Νομαρχίας Φθιώτιδας και στεγάζεται στο συγκρότημα της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, κοντά στην Υπάτη, σε μία από τις βασικές εισόδους του Εθνικού Δρυμού Οίτης. Αποτελείται από: α) το μουσείο του Εθνικού Δρυμού Οίτης Οίτη με γενικές πληροφορίες για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, εκθέματα για το φυσικό (γεωλογικό, παλαιοντολογικό, οικολογικό) περιβάλλον,  μια μικρή βιβλιοθήκη και ένα εργαστήριο,  β) ένα μουσείο ορνιθοπανίδας και γ) έναν βοτανικό κήπο με φυτά του Εθνικού Δρυμού. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι πραγματικά η μοναδική υποδομή ενημέρωσης για την Οίτη, αλλά είναι οργανωμένο και λειτουργεί με ξεπερασμένες ιδέες και στερείται κατάλληλης συντήρησης. Η δράση περιλαμβάνει αναβάθμιση του Μουσείου σε ένα σύγχρονο κέντρο ενημέρωσης μέσω: 
  1. Επικαιροποίησης των γενικών πληροφοριών που παρέχονται, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού τμήματος με πληροφορίες για το δίκτυο Natura 2000, τους σκοπούς του έργου LIFE+, τους οικοτόπους και τα είδη που στοχεύει το έργο και τις απειλές τους, καθώς και τις δράσεις στον Εθνικό Δρυμό Οίτης.
  2. Αναδιοργάνωσης των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής  διοράματος με τα δάση, τους λειμώνες, τα εποχικά λιμνία και τα είδη χλωρίδας και πανίδας του Εθνικού Δρυμού Οίτης. Τα διοράματα είναι κατασκευές που απεικονίζουν και ερμηνεύουν τους οικοτόπους και τα είδη που ζουν σ’ αυτούς μέσω ενός συνδυασμού εκτυπωμένων σκηνικών, αληθινών αντικειμένων και τρισδιάστατων μοντέλων. Οι διαστάσεις της κάθε κατασκευής θα είναι 1.5x1x2μ.
  3. Μίας φωτογραφικής έκθεσης συνοδευόμενη από πληροφορίες σχετικά με τους οικοτόπους και τα είδη χλωρίδας και πανίδας του Εθνικού Δρυμού Οίτης με έμφαση στους οικοτόπους και τα είδη στόχων του έργου.
  4. Εμπλουτισμού του βοτανικού κήπου με βασικά είδη των οικοτόπων στόχων του έργου (προβλέπονται από τη δράση C.7).
Θα ιδρυθεί ένα νέο κέντρο εκπαίδευσης και ενημέρωσης στα χωριά Μενδενίτσα ή Παλαιοχώρι στο Καλλίδρομο. Και στα δύο χωριά υπάρχουν κατάλληλα δημόσια κτήρια (τα παλιά δημοτικά σχολεία). Το κέντρο θα περιλαμβάνει:
  1. Ένα γραφείο πληροφοριών.
  2. Πίνακες πληροφοριών για το δίκτυο Natura 2000, την περιοχή Natura 2000 στο Καλλίδρομο, τους σκοπούς του έργου LIFE+, τους  οικοτόπους και τα είδη στόχους του έργου, τις απειλές τους, καθώς και τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο Όρος Καλλίδρομο.
  3. Μία φωτογραφική έκθεση συνοδευόμενη από πληροφορίες σχετικά με τους οικοτόπους και τα είδη χλωρίδας και πανίδας του βουνού, με έμφαση στους στόχους του έργου.
  4. Κατασκευή διοραμάτων με τα δάση, τους λειμώνες, τα εποχικά λιμνία και τα είδη χλωρίδας και πανίδας του Καλλιδρόμου.

 

beneficiary responsible for implementation: 

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα