Δράση D.6 Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του έργου

Η Παύλιανη, στη νότια πλευρά της Οίτης. (Φωτο: Χριστίνα Χολέβα)

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων όλων των δράσεων C και Ε του έργου όσον αφορά τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του τοπικού πληθυσμού και τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων.

Η υλοποίηση της δράσης θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του πέμπτου (τελευταίου) έτους του έργου. Θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα των δράσεων C.1, C.3, C.7, Ε.1, Ε.2, Ε.3., Ε.4 και Ε.5 στην τοπική οικονομία και την κοινωνικές υποδομές. Θα ενσωματώσει επίσης τα αποτελέσματα όλων των δράσεων C προς την κατεύθυνση της αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρέχουν  τα δασικά οικοσυστήματα στόχων του έργου.
 
Παραδείγματα των επιπτώσεων του έργου στην τοπική οικονομία αποτελούν η βελτίωση του οικοτουρισμού λόγω της βελτίωσης της ποιότητας των υποδομών για τους επισκέπτες και η συνακόλουθη βελτίωση της εικόνας των μικρών χωριών γύρω από τον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Καλλίδρομο. Παραδείγματα των επιπτώσεων του έργου στις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων αποτελούν η αύξηση της βιοποικιλότητας των λειμώνων και η βελτίωση ως προς την δέσμευση του άνθρακα από την αναβλάστηση των γυμνών πλαγιών. 
 
Οι επιπτώσεις των δράσεων του έργου θα εκτιμηθούν με οικονομικούς δείκτες, όπου είναι δυνατόν. Θα ληφθούν υπόψη η κοινή γνώμη και σημαντικά κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που καθορίζονται από τη δράση Α.11.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα