Δράση D.1 Παρακολούθηση της επίδρασης της διαχείρισης στα εποχικά λιμνία (3170*) και στο είδος προτεραιότητας Veronica oetaea*

Veronica oetaea* (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η παρακολούθηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του έργου στα εποχικά λιμνία (3170*) στο Όρος Καλλίδρομο και sτον Εθνικό Δρυμό Οίτης.

Οι υδρογεωλογικές παράμετροι και η κατάσταση των βιοκοινοτήτων (συμπεριλαμβανομένης της πληθυσμιακής κατάστασης της Veronica oetaea* θα παρακολουθούνται με δείκτες που θα καθοριστούν από τις δράσεις Α.2, Α.3 και Α.4. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα συγκριθούν με  την αρχική κατάσταση της υδρογεωλογίας και των βιοκοινοτήτων και θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των συγκεκριμένων δράσεων διαχείρισης C.1, C.2, C.3 και C.4 στα εποχικά λιμνία.
 
Η δράση θα ξεκινήσει τον τέταρτο χρόνο του έργου, μετά την εφαρμογή των δράσεων C.1, C.2, C.3 και C.4 για τουλάχιστον έναν χρόνο, και θα συνεχιστεί μέχρι το πέρας του έργου. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα αξιολογούνται ετησίως.
 
Αναμένεται ότι:
  1. Η δράση C.1 (έλεγχος πρόσβασης, διαχείριση επισκεπτών) αναμένεται να επηρεάσει τη σύνθεση και τη δομή των βιοκοινοτήτων,  καθώς και την ποιότητα του νερού και, ίσως, την ταχύτητα καθίζησης ιζημάτων κυρίως μακροπρόθεσμα.
  2. Η δράση C.2 θα επηρεάσει τον πληθυσμό της Veronica oetaea* καθώς και τη σύνθεση των βιοκοινοτήτων βραχυπρόθεσμα.
  3. Η δράση C.3 (έλεγχος της επέκτασης των δασών και της βόσκησης) θα επηρεάσει τη σύνθεση και τη δομή των βιοκοινοτήτων, την ποιότητα του νερού και, πιθανόν, το υδρολογικό καθεστώς εξαιτίας της απομάκρυνσης των δένδρων. Αναμένονται τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.
  4. Η δράση C.4 θα επηρεάσει τη σύνθεση και δομή των βιοκοινοτήτων, το υδρολογικό καθεστώς (εξαιτίας της απομάκρυνσης της βρύσης) και την ταχύτητα καθίζησης. Αναμένονται τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

 

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα