ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Q1

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙKH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ

Η γνώμη σας είναι σημαντική!

Το παρόν ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε  στο πλαίσιο της Δράσης Α.11 του έργου LIFE11 NAT/GR/1014 με διακριτικό τίτλο ForOpenForests, που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή διαχειριστικών πρακτικών στα δάση και στα ανοίγματά τους που θα συμβάλουν στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα, σε δύο ορεινές περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εμπιστευτικό. Οι απαντήσεις σας θα αναλυθούν από τα στελέχη της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης για να προσδιοριστεί η άποψη των επισκεπτών σχετικά με θέματα που αφορούν την προστασία των δύο περιοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE+ ForOpenForests απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας, www.foropenforests.org, ή στείλετε email στο info@foropenforests.org.

6 Αναφέρετε τα σημαντικά είδη και στοιχεία της περιοχής σας ;
7 Ποια από αυτά τα είδη και στοιχεία θα θέλατε να προστατευθούν;
8 Πιστεύετε ότι η ανακήρυξη της περιοχής ως προστατευόμενης βοήθησε στην προστασία των ειδών της;
17. Δημογραφικά στοιχεία

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα