Πρόοδος για το μήνα Σεπτέμβριο 2018

Δράση C.1

The evaluation of the bids has been completed. The contract is estimated to be signed in early November. The fencing of Nevropolis has been completed. No grazing is allowed in the half part of the lake. The fencing of Alykaina temporary pond has been completed.

Δράση D.3

Data collection according to the monitoring protocol, for each selected individual juniper tree has been done for the monitoring of the impact of the management interventions of action C.5.

Δράση E.4

Sub-action 2: Educational and training of stakeholders in sustainable grassland management in accordance to the aims and the results of the project

Preparation of the poster for the 9th Panhellenic Rangeland Congress (9-12 October 2018, Larissa, Greece).

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Νοέμβριος, 2018

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα