Σεμινάριο στο Νεοχώρι Φθιώτιδας

Φωτογραφία : Αλεξάνδρα Σωλομού

Το διήμερο 3 και 4 Ιουνίου 2017 υλοποιήθηκε επιτυχώς, από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, το τέταρτο σεμινάριο με τίτλο: «Δράσεις βελτίωσης των ορεινών βοσκοτόπων της Οίτης και ορθολογική διαχείρισή τους». Το σεμινάριο απευθυνόταν σε αγρότες-κτηνοτρόφους και πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Λαμιέων. Ειδικότερα, το αντικείμενο του σεμιναρίου αφορούσε: α) το έργο LIFE – ForOpenForests και τις δράσεις του για τη βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων της Οίτης, με σκοπό τη βόσκηση αγροτικών ζώων και β) τα αποτελέσματα των δράσεων για τη βόσκηση  των ορεινών βοσκοτόπων της Οίτης και προτάσεις για την εφαρμογή ορθολογικής διαχείρισής τους. Συμπερασματικά, οι ομιλητές τόνισαν ότι η κτηνοτροφική δραστηριότητα της Οίτης είναι σημαντική για τη διατήρηση των δασικών διακένων και της βιοποικιλότητας στους οικοτόπους των ποολίβαδων, αλλά πρέπει να οργανωθεί σε ορθολογική βάση προκειμένου να μη ζημιώνεται το δάσος. 

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα