Φύτρωσε η Veronica oetaea* στο εποχικό λιμνίο στην θέση Λούκα

Η βερονίκη της Οίτης (Veronica oetaea*) βρίσκεται πλέον και στο λιμνίο της Λούκας! Η πρώτη σπορά της στο λιμνίο έγινε το φθινόπωρο του 2016 στο πλαίσιο της δράσης C.2. Στις 5 Μαΐου, η ομάδα του ΕΚΠΑ επισκέφθηκε τη Λούκα και παρατήρησε 10 - 20 άτομα του φυτού στο τέλος της ανθοφορίας - αρχή της καρποφορίας. Φαίνεται λοιπόν ότι η προσπάθεια εγκατάστασής της στη Λούκα είχε επιτυχία! Η ομάδα του ΕΚΠΑ θα παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη του νέου πληθυσμού του φυτού στη Λούκα.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα