Δικτύωση ‘Εργων LIFE Junex και LIFE ForOpenForests’ στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού της Οίτης και του Όρους Καλλίδρομο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 18 έως 20 Μαΐου 2016, η δικτύωση και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από την υλοποίηση των έργων Life+ "Αποκατάσταση και Διατήρηση του Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας 9562* Ελληνικά Δάση Αρκεύθου (Juniperus excelsae) στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών" και Life+ "Διατήρηση των δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον «Εθνικό Δρυμό Οίτης» και στο «Όρος Καλλίδρομο» της Στερεάς Ελλάδας". Η συνάντηση υλοποιήθηκε στα  Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού (Ε.Δ.) Οίτης στα Λουτρά Υπάτης, όπου παρουσιάστηκαν τόσο οι δράσεις του Φορέα όσο και του προγράμματος Life ForOpenForests. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μετάβαση των συμμετεχόντων (Δρ. Γεώργιος Καρέτσος, Δρ. Βασίλειος Παπαναστάσης, Δρ. Γεώργιος Λυριντζής, Γεώργιος Μάντακας-DSPU, Δρ. Αλεξάνδρα Σολωμού, Ειρήνη Κουτσέρη-MSc, Αννίτα Λογοθέτη-MSc και Δρ. Γεώργιος Φωτιάδης) στον Ε.Δ.Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο με σκοπό την επιτόπια παρουσίαση των ήδη υλοποιημένων έργων και την περαιτέρω συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το συγκεκριμένο θέμα. 

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα