Δικτύωση Έργων LIFE JunEx και LIFE ForOpenForests στην περιοχή των Πρεσπών

Στις 29 έως 31 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε δικτύωση και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από την υλοποίηση των έργων Life+ "Αποκατάσταση και Διατήρηση του Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας 9562* Ελληνικά Δάση Αρκεύθου (Juniperus excelsae) στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών" και Life+ "Διατήρηση των δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον «Εθνικό Δρυμό Οίτης» και στο «Όρος Καλλίδρομο» της Στερεάς Ελλάδας". Η συνάντηση σημείωσε επιτυχία και πραγματοποιήθηκε τόσο στα  Γραφεία της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών στην περιοχή Λαιμός όσο και στους οικότοπους της αρκεύθου. Σε αυτή τη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι δράσεις και η πρόοδος του έργου  LIFE+ JunEx και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών παρουσίασαν, η Ειρήνη Κουτσέρη (MSc) στην αίθουσα συσκέψεων και η Αννίτα Λογοθέτη (MSc) στο πεδίο και από το ΕΚΒΥ, που είναι εταίρος του προγράμματος, ο Δρ. Πέτρος Κακούρος. Από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων-ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» η Δρ. Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, Τακτική Ερευνήτρια- Αναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος, ο  Γιώργος Μάντακας (DSPU) και η Δρ. Αλεξάνδρα Σολωμού παρουσίασαν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των δράσεων του προγράμματος LIFE+ ForOpenForests που υλοποιεί το ΙΜΔΟ.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα