Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποστηρίζει το έργο

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποστηρίζει το έργο

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποστηρίζει το έργο και συγκεκριμένα την ιδία συμμετοχή του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ σε αυτό. Με την απόφαση αυτή, που ελήφθη μετά από αίτημα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, το ΄Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συμβάλει στην προστασία της καφέ αρκούδας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης, νοτιότερο σημείο εξάπλωσής του είδους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα