Τοποθετήθηκαν οι κλωβοί βόσκησης στην Οίτη και στο Καλλίδρομο

Τοποθετήθηκαν οι κλωβοί βόσκησης στην Οίτη και στο Καλλίδρομο (Φωτο: Χρήστος Γεωργιάδης)

Στο πλαίσιο της Δράσης C.3 τοποθετήθηκαν συνολικά 60 κλωβοί για την παρακολούθηση της παραγωγής βιομάζας, ανάλογα με τις διαφορετικές εντάσεις βόσκησης. Η Δράση αυτή υλοποιείται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με ειδικούς λιβαδοπόνους από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα