Νέα

Υποβολή της έκθεσης προόδου στην ΕΕ (Φωτο: Χρήστος Γεωργιάδης)

Στις 17 Δεκεμβρίου 2014 κατατέθηκε η Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου του έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Έκθεση αυτή είναι η δεύτερη από τις πέντε που θα υποβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.  

21/02/2015
Τοποθετήθηκαν οι πρώτες 30 τεχνητές φωλιές στην περιοχή του έργου (Φωτο: Νίκος Πέτρου)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης C.8 τοποθετήθηκαν συνολικά 30 φωλιές σε συγεκριμένες θέσης στην ΖΕΠ της Οίτης. Πιο συγεκριμένα είκοσι φωλιές τοποθετήθηκαν για τον Αιγωλιό (Aegoliusfunereus) και δέκα για τον  Λευκονότη Δρυοκολάπτη (Dendrocoposleucotos). Θα γίνει προσπάθεια να τοποθετηθούν και οι υπόλοιπες φωλιές στις θέσεις που προτείνονται από την ορνιθολογική μελέτη πριν την αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου.Οι τεχνητές φωλιές θα παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

21/02/2015
Παρουσίαση του έργου στο Ρέθυμνο (Φωτο: Λεωνίδας Κόλλας)

Το έργο παρουσιάστηκε από τον Διευθυντή του στην παγκόσμια συνάντηση των εθνικών χειριστών του προγράμματος GreenKey που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 20 Οκτωβρίου. Την παρουσίαση παρακολούθησαν πάνω από πενήντα άτομα από τριάντα τρεις διαφορετικές χώρες.

21/02/2015
Πραγματοπoιήθηκε το σεμινάριο περιβαλλοντικής εκπαίδευση“Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές” (Φώτο: Ηλίας Δημητριάδης)

Την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου η ΕΕΠΦ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Φθιώτιδας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας - Υπάτης, οργάνωσε σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο “Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές”. Το σεμινάριο παρακολούθησαν περισσότεροι από εβδομήντα εκπαιδευτικοί του Νομού Φθιώτιδας.

18/02/2015
Εκτίμηση του άριστου καθεστώτους βοσκησης (Φωτο: Γιώργος  Λυριντζής)

Για την εκτίμηση του άριστου καθεστώτος βόσκησης, με στόχο τη διαχείριση των ποολίβαδων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας τους, συλλέχθηκαν δείγματα, στην Οίτη και το Καλλίδρομο, και μετρήθηκαν στο εργαστήριο, η φυτοκάλυψη και η βιομάζα εντός και εκτός των κλωβών. Οι σχεδιαζόμενοι χειρισμοί περιλαμβάνουν δύο βαθμούς βοσκοφόρτωσης, που αντιστοιχούν σε μέτρια (στο επίπεδο της βοσκοικανότητας) και έντονη (δύο φορές το επίπεδο της βοσκοικανότητας) βόσκηση, καθώς και τον μάρτυρα (μη βόσκηση), σε μη ανορθωμένα και ανορθωμένα ποολίβαδα με ελεγχόμενη καύση ή με αραίωση (κοπή) των θάμνων και ζιζανίων.

18/02/2015
Ξεκίνησε η παρακολούθηση της δραστηριότητας βοοειδών στο Καλίδρομο (Φωτο: Γιώργος  Λυριντζής)

Για την εξακρίβωση των κινήσεων και της δραστηριότητας των βοοειδών, που βόσκουν στα διάκενα - ποολίβαδα και στο δάσος ελάτης του Καλλίδρομου τυοποθετήθηκαν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δύο περιλαίμια με GPS, για τη δορυφορική παρακολούθηση της κίνησης δύο αγελάδων. Η τοποθέτηση έγινε δοκιμαστικά προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργικότητα του συστήματος και να αποκτηθεί η εμπειρία για την ολοκληρωμένη εφαρμογή το επόμενο έτος. Οι κινήσεις των ζώων  μεταδίδονται με SMS μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε κεντρικούς αποδέκτες, εκτός της περιοχής μελέτης, στο Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας της Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος  Α.Π.Θ. και στο  Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

18/02/2015
Καταγραφή των αναγκών στα μονοπάτια της Οίτης και του Καλλιδρόμου (Φωτο: Χρήστος Γεωργιάδης)

Την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Ιουνίου μέλη της ομάδας του έργου περπάτησαν τα μονοπάτια που προτείνεται να αναβαθμιστούν στο πλαίσιο της Δράσης C.1. Πιο συγκεκριμένα, ο Διευθυντής του έργου και στελέχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις 26 Ιουνίου περπάτησαν στο μονοπάτι των Σαρακατσαναίων στην Οίτη και κατέγραψαν τις ανάγκες για την αποκατάσταση και ανάδειξή του. Στην ομάδα συμμετείχε εθελοντικά ο Στέλιος Συλεούνης, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης και στέλεχος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας-Υπάτης, καλός γνώστης της περιοχής. Την επόμενη μέρα, η εργασία καταγραφής των αναγκών για ανάδειξη και διαμόρφωση συνεχίστηκε στο μονοπάτι του Καλλίδρομου, το οποίο ξεκινά από τον οικισμό Ελευθεροχώρι και καταλήγει στο εποχικό λιμνίο στη Σουβάλα. Την ομάδα συνόδευσε εθελοντικά ο οδηγός βουνού Λουκάς Πρατήλας.

Δράση C.1 Προστασία των οικότοπων προτεραιότητας: έλεγχος της πρόσβασης και διαχείριση επισκεπτών * 29/07/2014
Τοποθετήθηκαν οι κλωβοί βόσκησης στην Οίτη και στο Καλλίδρομο (Φωτο: Χρήστος Γεωργιάδης)

Στο πλαίσιο της Δράσης C.3 τοποθετήθηκαν συνολικά 60 κλωβοί για την παρακολούθηση της παραγωγής βιομάζας, ανάλογα με τις διαφορετικές εντάσεις βόσκησης. Η Δράση αυτή υλοποιείται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με ειδικούς λιβαδοπόνους από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

Δράση C.3 Διαχείριση της βόσκησης και απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης για την αποκατάσταση των εποχικών λιμνίων (3170*) και των ορεινών λιβαδιών (6210*,6230*) * 19/07/2014
Ο καθηγητής Κ. Γεωργίου παρουσιάζει την αναφορά του ΕΚΠΑ. (Φωτο: Χρηστος Γεωργιάδης)

Η κυρία Αναστασία Κουτσουλιούτσου, στέλεχος της εξωτερικής μονάδας παρακολούθησης των έργων LIFE στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πραγματοποίησε τον δεύτερο έλεγχο του έργου στις 28 Ιουνίου. Η κυρία Κουτσολιούτσου ενημερώθηκε διεξοδικά για την εξέλιξη του έργου και πραγματοποίησε έλεγχο προόδου των εγκεκριμένων δράσεων και στόχων του στα γραφεία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Μετά τον διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο ακολούθησε επίσκεψη στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ενημερώθηκε από μέλη της ομάδας του έργου για τα αποτελέσματα των προσπαθειών φύτρωσης στο εργαστήριο της Veronica oetaea* και για την υλοποίηση των δράσεων του ΕΚΠΑ.

13/07/2014
Το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου

Το τελευταίο διάστημα η ομάδα του έργου εργάστηκε συντονισμένα για την προετοιμασία του ενημερωτικού φυλλαδίου του έργου στο πλαίσιο τη Δράσης Ε.1. Στο φυλλάδιο παρουσιάζονται οι στόχοι και τα αντικείμενα προστασίας του έργου, εκτός της αρκούδας, για την οποία ετοιμάστηκε ξεχωριστό έντυπο. Το φυλλάδιο διανέμεται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Για να δείτε το φυλλάδιο πατήστε εδώ http://foropenforests.org

13/07/2014

Σελίδες

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα