Νέα

Ξεκίνησε η παρακολούθηση των τεχνητών φωλιών (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)
Μέσα στον Οκτώβριο ολοκληρώθηκε η παρακολούθηση των τεχνητών φωλιών που τοποθετήθηκαν τον Νοέμβριο του 2014 στον Εθνικό Δρυμό Οίτης. Από τις 30 φωλιές που ελέχθηκαν καμιά δεν είχε ίχνη εγκατάστασης κατα την αναπαραγωγική περίοδο του 2015. Η ομάδα του έργου συλλέγει χρήσιμα στοιχεία για την εκπόνηση του οδηγού διαχείρισης των πέντε ειδών της ορνιθαπανίδας  που είναι στόχοι του έργου.
05/11/2015
Οργανώθηκε η τρίτη συνάντηση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Μερών (Φωτο: Χρήστος Παπαλεξίου)

Στις 11 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  η τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Mερών του έργου στην Λαμία. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλογικών φορέων, κτηνοτρόφων, κυνηγών και μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων. Στόχος της συνεδρίασης ήταν να συζητηθούν διάφορα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του έργου. Την παρουσίαση των επιτευγμάτων του έργου ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής και καταγράφηκαν οι απόψεις τους.

11/05/2015
Μελέτη της δομής των πληθυσμών του Juniperus foetidissima (Φωτο: Γιώργος Μάντακας)

Για τις ανάγκες της μελέτης της δομής των πληθυσμών του Juniperus foetidissima στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε δένδρα στις θέσεις «Φακίτσα» και «Τράπεζα». Mετρήθηκαν εκτός των άλλων στοιχείων, το ύψος, η στηθιαία διάμετρος, ενώ λήφθηκαν τρυπανίδια για την εκτίμηση της ηλικίας. 

01/04/2015
Υποβολή της έκθεσης προόδου στην ΕΕ (Φωτο: Χρήστος Γεωργιάδης)

Στις 17 Δεκεμβρίου 2014 κατατέθηκε η Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου του έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Έκθεση αυτή είναι η δεύτερη από τις πέντε που θα υποβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.  

21/02/2015
Τοποθετήθηκαν οι πρώτες 30 τεχνητές φωλιές στην περιοχή του έργου (Φωτο: Νίκος Πέτρου)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης C.8 τοποθετήθηκαν συνολικά 30 φωλιές σε συγεκριμένες θέσης στην ΖΕΠ της Οίτης. Πιο συγεκριμένα είκοσι φωλιές τοποθετήθηκαν για τον Αιγωλιό (Aegoliusfunereus) και δέκα για τον  Λευκονότη Δρυοκολάπτη (Dendrocoposleucotos). Θα γίνει προσπάθεια να τοποθετηθούν και οι υπόλοιπες φωλιές στις θέσεις που προτείνονται από την ορνιθολογική μελέτη πριν την αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου.Οι τεχνητές φωλιές θα παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

21/02/2015
Παρουσίαση του έργου στο Ρέθυμνο (Φωτο: Λεωνίδας Κόλλας)

Το έργο παρουσιάστηκε από τον Διευθυντή του στην παγκόσμια συνάντηση των εθνικών χειριστών του προγράμματος GreenKey που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 20 Οκτωβρίου. Την παρουσίαση παρακολούθησαν πάνω από πενήντα άτομα από τριάντα τρεις διαφορετικές χώρες.

21/02/2015
Πραγματοπoιήθηκε το σεμινάριο περιβαλλοντικής εκπαίδευση“Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές” (Φώτο: Ηλίας Δημητριάδης)

Την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου η ΕΕΠΦ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Φθιώτιδας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας - Υπάτης, οργάνωσε σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο “Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές”. Το σεμινάριο παρακολούθησαν περισσότεροι από εβδομήντα εκπαιδευτικοί του Νομού Φθιώτιδας.

18/02/2015
Εκτίμηση του άριστου καθεστώτους βοσκησης (Φωτο: Γιώργος  Λυριντζής)

Για την εκτίμηση του άριστου καθεστώτος βόσκησης, με στόχο τη διαχείριση των ποολίβαδων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας τους, συλλέχθηκαν δείγματα, στην Οίτη και το Καλλίδρομο, και μετρήθηκαν στο εργαστήριο, η φυτοκάλυψη και η βιομάζα εντός και εκτός των κλωβών. Οι σχεδιαζόμενοι χειρισμοί περιλαμβάνουν δύο βαθμούς βοσκοφόρτωσης, που αντιστοιχούν σε μέτρια (στο επίπεδο της βοσκοικανότητας) και έντονη (δύο φορές το επίπεδο της βοσκοικανότητας) βόσκηση, καθώς και τον μάρτυρα (μη βόσκηση), σε μη ανορθωμένα και ανορθωμένα ποολίβαδα με ελεγχόμενη καύση ή με αραίωση (κοπή) των θάμνων και ζιζανίων.

18/02/2015
Ξεκίνησε η παρακολούθηση της δραστηριότητας βοοειδών στο Καλίδρομο (Φωτο: Γιώργος  Λυριντζής)

Για την εξακρίβωση των κινήσεων και της δραστηριότητας των βοοειδών, που βόσκουν στα διάκενα - ποολίβαδα και στο δάσος ελάτης του Καλλίδρομου τυοποθετήθηκαν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δύο περιλαίμια με GPS, για τη δορυφορική παρακολούθηση της κίνησης δύο αγελάδων. Η τοποθέτηση έγινε δοκιμαστικά προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργικότητα του συστήματος και να αποκτηθεί η εμπειρία για την ολοκληρωμένη εφαρμογή το επόμενο έτος. Οι κινήσεις των ζώων  μεταδίδονται με SMS μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε κεντρικούς αποδέκτες, εκτός της περιοχής μελέτης, στο Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας της Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος  Α.Π.Θ. και στο  Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

18/02/2015
Καταγραφή των αναγκών στα μονοπάτια της Οίτης και του Καλλιδρόμου (Φωτο: Χρήστος Γεωργιάδης)

Την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Ιουνίου μέλη της ομάδας του έργου περπάτησαν τα μονοπάτια που προτείνεται να αναβαθμιστούν στο πλαίσιο της Δράσης C.1. Πιο συγκεκριμένα, ο Διευθυντής του έργου και στελέχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις 26 Ιουνίου περπάτησαν στο μονοπάτι των Σαρακατσαναίων στην Οίτη και κατέγραψαν τις ανάγκες για την αποκατάσταση και ανάδειξή του. Στην ομάδα συμμετείχε εθελοντικά ο Στέλιος Συλεούνης, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης και στέλεχος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας-Υπάτης, καλός γνώστης της περιοχής. Την επόμενη μέρα, η εργασία καταγραφής των αναγκών για ανάδειξη και διαμόρφωση συνεχίστηκε στο μονοπάτι του Καλλίδρομου, το οποίο ξεκινά από τον οικισμό Ελευθεροχώρι και καταλήγει στο εποχικό λιμνίο στη Σουβάλα. Την ομάδα συνόδευσε εθελοντικά ο οδηγός βουνού Λουκάς Πρατήλας.

Δράση C.1 Προστασία των οικότοπων προτεραιότητας: έλεγχος της πρόσβασης και διαχείριση επισκεπτών * 29/07/2014

Σελίδες

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα