Δράση Ε.5 Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στην επιστημονική κοινότητα και προετοιμασία μιας εκλαϊκευμένης έκθεσης

Mountain grasslands on Mt. Oiti. (Photo: G. Karetsos)

Το έργο περιλαμβάνει την εφαρμογή πιλοτικών δράσεων διαχείρισης με σκοπό την προστασία σπάνιων ειδών και οικοτόπων. Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της έχουν ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα και θα είναι χρήσιμα για τους ειδικούς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.  Στόχος της δράσης αυτής είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στην διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους δραστηριότητες:

  1. Παρουσίαση της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται για την προστασία και διατήρηση των δασικών διάκενων και συγκεκριμένα ειδών και οικοτόπων που βρίσκονται σε αυτά (διατήρηση και προστασία της Veronica oetaea*, αποκατάσταση των εποχικών λιμνίων) σε διεθνή συνέδρια.
  2. Παρουσίαση των σημαντικότερων αποτελεσμάτων του έργου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
  3. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Λιβαδικών Οικοσυστημάτων (European Grasslanf Group – EDGG).
  4. Προετοιμασία και έκδοση μιας δεκασέλιδης δίγλωσσης (Ελληνικά - Αγγλικά) εκλαϊκευμένης έκθεσης (Layman’s Report).

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα