Δράση C.1 Προστασία των οικότοπων προτεραιότητας: έλεγχος της πρόσβασης και διαχείριση επισκεπτών

Θέσεις αναψυχής θα δημιουργηθούν σε κατάλληλα σημεία στο Καλλίδρομο. (Φωτο: Χαράλαμπος Αλιβιζάτος)

Η δράση περιλαμβάνει την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης προκειμένου βα εμποδιστεί η πρόσβαση οχημάτων και να ελεγχθεί η πρόσβαση πεζών στους οικότοπους στόχους του έργου, και για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στους οικότοπους και τα είδη στόχους από τις δραστηριότητες των επισκεπτών. Οι λεπτομερείς προδιαγραφές για τις ενέργειες αυτές θα προέλθουν από τη δράση Α.8 και η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει στο δεύτερο έτος του έργου.

Τα μέτρα διαχείρισης θα εφαρμοστούν με τις ακόλουθες υποδράσεις:

 1. Περίφραξη των εποχικών λιμνίων (3170 *). Θα κατασκευαστεί μόνιμη ανοικτή ξύλινη ή μεταλλική περίφραξη: α) σε τέσσερα λιμνία στον Εθνικό Δρυμό Οίτης (Λιβαδιές, Γρέβενο, Λούκα, βόρεια της Τράπεζας), με συνολική περίμετρο περίπου 300 μέτρων και β) σε τρία λιμνία στο Καλλίδρομο (Νεβρόπολη, ανατολικά της Νεβρόπολης, και Σουβάλα), με συνολική περίμετρο περίπου 1.600 μέτρων. Οι φράχτες θα είναι εξοπλισμένοι με ανυψούμενες μπάρες, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος  ζώων, ανάλογα με τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης C.3.

 2. Εγκατάσταση ξύλινων ανυψούμενων μπαρών σε στρατηγικά σημεία, ώστε να ελέγχεται η πρόσβαση οχημάτων. Θα τοποθετηθούν πέντε μπάρες στις οδικές προσβάσεις προς την περιοχή του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης, η οποία και περιλαμβάνει όλα τα εποχικά λιμνία (3170 *) και τα περισσότερα από τα ορεινά λιβάδια (6230 *). Πέντε μπάρες θα τοποθετηθούν στις οδικές προσβάσεις προς την κεντρική περιοχή του Καλλιδρόμου, η οποία περιλαμβάνει όλα τα εποχικά λιμνία (3170 *) και τα περισσότερα από τα ορεινά λιβάδια (6210 *).

 3. Δημιουργία χώρων στάθμευσης.

 4. Τοποθέτηση πινακίδων με πληροφορίες για το έργο, τις περιοχές Natura 2000, καθώς και για τους οικότοπους και τα είδη στόχους,  στις θέσεις των μπαρών και στους χώρους στάθμευσης, καθώς και δίπλα στις περιφράξεις των εποχικών λιμνίων (3170 *).

 5. Κατασκευή ξύλινων πληροφοριακών περιπτέρων  σε κατάλληλες θέσεις στις εισόδους και εντός των προστατευόμενων περιοχών. Τα περίπτερα θα αποτελούνται από ένα ξύλινο κιόσκι, ξύλινα καθίσματα, και μια πινακίδα με πληροφορίες για το έργο και τις περιοχές Natura 2000, χάρτες της περιοχής που θα απεικονίζουν τους βιοτόπους και τα μονοπάτια, και εικόνες. Τέσσερα περίπτερα θα κατασκευαστούν στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και άλλα τέσσερα στο Καλλίδρομο.

 6. Επισκευή και αναμόρφωση του δικτύου των περίπου 40 χλμ υπάρχοντων οδοιπορικών μονοπατιών στην Οίτη και το Καλλίδρομο. Τα μονοπάτια θα καθαριστούν, θα επισκευαστούν και θα οριοθετηθούν και σημαδοτηθούν σωστά. Θα προστεθούν σκαλοπάτια και κιγκλιδώματα όπου κριθεί απαραίτητο. Πινακίδες με πληροφορίες για το έργο και τις περιοχές Natura 2000 θα τοποθετηθούν στην αρχή και στο τέλος της κάθε διαδρομής.

 7.  Η τελική επιλογή των μονοπατιών θα γίνει σύμφωνα με την δράση Α.8.  Ενδεικτικές διαδρομές/μονοπάτια είναι:

 • Εθνικός Δρυμός Οίτης: Υπάτη χωριό- ΕΟΣ Καταφύγιο- κορυφή Γρέβενο και κυκλική διαδρομή πίσω στο ΕΟΣ Καταφύγιο – κορυφή Τράπεζα .

 • Όρος Καλλίδρομο: Ανάβρα χωριό- εκκλησία Παναγιά-σταυροδρόμι για λίμνη Σουβάλα, Μεντενίτσα χωριό σταυροδρόμι για λίμνη Σουβάλα, Μεντενίτσα χωριό-χαράδρα Κλεισούρα- βοσκότοπος Ισόματα-Τιθρόνιο χωριό.

 1. Θα δημιουργηθούν χώροι κατασκήνωσης σε δύο κατάλληλες τοποθεσίες στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και ακόμα δύο στο Καλλίδρομο, εκτός ορίων των περιοχών στόχν και στην περιφέρεια των περιοχών Natura 2000. Τα κάμπινγκ θα είναι εξοπλισμένα με ασφαλείς εστίες για φωτιά, φορητές τουαλέτες και τρεχούμενο νερό.  Επιπλέον, σε κάθε χώρο θα τοποθετηθεί μια πινακίδα με πληροφορίες για το έργο και τις περιοχές NATURA 2000

 2. Θα δημιουργηθούν δύο χώροι αναψυχής  σε κατάλληλες θέσεις στο Καλλίδρομο, εκτός των  οικοτόπων στόχων και εντός της περιοχής ελεγχόμενης πρόσβασης. Οι χώροι αυτοί θα είναι εξοπλισμένοι με ασφαλείς εστίες για φωτιά, και ξύλινα παγκάκια.

 3. Τα απορρίματα θα απομακρύνονται από τις περιοχές των εποχικών λιμνίων (3170 *) και τα ορεινά λιβάδια (6210 *, 6230 *) και θα μεταφέρονται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ). Η απομάκρυνση θα γίνεται με ελαφρύ εξοπλισμό ή με το χέρι, για την αποφυγή τυχόν ζημιών στους οικότοπους στόχους του έργου. Η απομάκρυνση των σκουπιδιών θα γίνει άπαξ κατά το πρώτο έτος του έργου. Εθελοντικές ομάδες και τοπικές ΜΚΟ μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση τους. Στη συνέχεια, η παρακολούθηση, η συλλογήκαι η αποκομιδή απορριμάτων θα γίνεται από τ Δήμο Λαμιαίων, με ίδιους πόρους, ανάλογα με τις ανάγκες.

 4. Σε κάθε χώρο στάθμευσης θα τοποθετηθούν δύο κάδοι απορριμμάτων με καπάκι. Οι υπάρχοντες κάδοι απορριμμάτων στην περιοχή θα αφαιρεθούν.

beneficiary responsible for implementation: 

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα